Email: neoviet.info@gmail.com / info@neoviet.vn Hotline: 0242 247 3366 / 0918 784 228 / 0904 702 568
  • Đại học xây dựng
  • cotecon
  • hoabinhcorporation
  • vỉngoup
  • samwoo
  • 36 bộ quốc phòng
  • Keangnam Enterprises
  • Doosan H.I
  • Ecoba
  • Posco E&C
  • GS E&C Viet nam
  • HACC1
  • Công ty xây dựng HyunDai
  • Samku E&C Vina